1. Vad är antisemitism?

Högtalar ikon

Antisemitism är fördomar och hat mot judar
och kan finnas i åsikter, attityder,
diskriminering och i våld.

Antisemitism har funnits under lång tid.
Men den har förändrats
för att passa särskilda händelser och situationer
genom historien.

Många av de första fördomarna mot judar
spreds av den kristna kyrkan.
Det ledde till att judar blev diskriminerade och förföljda i Europa
under många hundra år.
Under 1800-talet och 1900-talet
påverkades fördomar och hat mot judar
av tankar om nationalism och olika ”raser”.
Nazisternas folkmord på nästan 6 miljoner judar
under andra världskriget
är det mest extrema exemplet av antisemitism.

Antisemitismen finns fortfarande.
Fördomar och hat mot judar
är ett allvarligt problem idag
i Europa, Mellanöstern och i andra delar av världen.

Ordet antisemitism

Ordet antisemitism
började användas i Tyskland på 1870-talet.
Det uppfattades som ett vetenskapligt ord
som band ihop ett språk med ett folk.

Judarnas språk är hebreiska
och är ett av många semitiska språk.
Men det finns inga semitiska folkgrupper eller ”raser”.
Därför finns det inte heller någon semitism.
Antisemitism handlar alltså inte
om fördomar och hat mot grupper som talar semitiska språk.
Det betyder fördomar och hat mot judar som grupp och används på det sättet än idag.

Antisemitism och rasism

Det finns både likheter och skillnader
mellan antisemitism och annan rasism.

En likhet är att enligt rasister
har inte alla människor samma värde.
Rasister tycker att vissa grupper är bättre än andra
och delar in människor i ”vi” och ”de andra”.
Man tycker att ”vi”-gruppen ska få fördelar
och att man ska få diskriminera
och bestämma över ”de andra”.

En annan likhet är att både antisemitism och rasism
ser på ”de andra” som grupper
som har många olika negativa egenskaper.

Det finns också skillnader.
Judar, svarta, muslimer, romer, homosexuella
och andra grupper har alla blivit beskrivna
som grupper med ett mindre värde.
Men antisemitismen beskriver ofta judar
som en farlig och överlägsen grupp
med mycket stor makt.
Den säger att judar är onda
och att de i hemlighet försöker kontrollera
politik, ekonomi och medier.

Antisemitisk tecknad bild på äldre man som greppar jordklotet med kloliknande fingrar.

I antisemitiska teckningar i propaganda
visas judar ofta som onda män med krokiga näsor
och med händer som ser ut som klor.
Den här bilden ska få människor att tro
att judar försöker ta över världen.
Bilden är från Frankrike år 1898.
Bild: Charles Lucien Léandré / Wikimedia Commons

Antisemitism får förklara händelser i världen

Enligt antisemitismen är judar onda
och judar försöker ta över världen.
Men det är en lögn.
Dessa myter och lögner
används i antisemitisk propaganda
för att få folk att tro att händelser, kriser och konflikter i det egna landet och internationellt
är judarnas fel.

Det finns många exempel på sådana myter och lögner
om att det är judiska idéer, intressen
eller konspirationer
som är ansvariga för olika händelser genom historien.

Kritik mot det moderna samhället
som växte fram under 1800-talet och 1900-talet,
innehöll till exempel tankar om
att det var judar som var skyldiga till
och ansvarade för utvecklingen.

Kapitalism och socialism har båda förklarats
som judiska idéer.
Det har funnits med i antisemitisk propaganda
under olika tidsperioder.

Antisemitisk propaganda från 1930-tal.

Antisemitisk propaganda från 1930-talet i Tyskland. Nazisterna beskrev både kapitalism och kommunism som idéer och hot som kom från judar.
Bild: Wikimedia Commons

Antisemitism används också idag
för att kritisera eller förklara ekonomiska kriser och
politiska konflikter. Det kan handla om stora förändringar
som globalisering, migration och mångkultur.
Antisemitisk propaganda påstår ofta
att judiska konspirationer är skyldiga till
finanskrisen år 2007-2008, islamistisk terrorism,
feminism, antirasism, rättigheter för sexuella minoriteter
och de många flyktingarna under 2000-talet till exempel.

Omedvetna fördomar

Antisemitism och andra former av rasism
kan visa sig som ett starkt hat
och som våld mot vissa grupper.
Men vi kan alla ha tankar och åsikter om judar
och andra grupper
utan att vara medvetna om att det är fördomar.
Därför kan en person som säger att hen är antirasist
också ha antisemitiska eller rasistiska åsikter.

Här har vi berättat om några likheter och skillnader
mellan antisemitism och andra former av rasism.
Kan du ge några exempel?