Ordlista

Antisemitism
Antisemitism är fördomar och hat som riktas mot judar.

Diaspora
Att leva i exil eller utspridning. Det betyder att leva utanför sitt ursprungliga hemland.

Emancipation
Utveckling mot frigörelse för att få samma rättigheter som andra i samhället från ett tillstånd där man tidigare har levt under förtryck.

Extremism
Betyder att en åsikt eller tanke dras till sin mest extrema eller överdrivna kant. Till exempel kan extremistiska grupper vara emot en demokratisk samhällsordning och uppmuntra till våld för att nå sina mål. De sprider också ofta hat mot olika grupper och minoriteter och är ansvariga för många hatbrott och terrorattacker.

Fördomar
Åsikter, värderingar och omdömen utan grund och som ofta skapar negativa uppfattningar.

Förintelseförnekelse
Propaganda som säger att Förintelsen inte har hänt och att det är en lögn som judar har hittat på för att tjäna pengar och skapa stöd för landet Israel. Den är vanlig bland högerextrema rörelser och även vanlig på flera håll i Mellanöstern.

Identitet
Den bild som vi som människor har av oss själva. Genom vår identitet kan vi känna en tillhörighet med andra människor och grupper, men även vad som gör oss unika. Vår identitet utvecklas under hela livet.

Kodord
Ett sätt att dölja vad man egentligen menar eller tycker genom att byta ut ett ord mot ett annat. I antisemitisk propaganda används till exempel ofta kodordet ”sionister” när man egentligen menar judar.

Konspirationsteorier
En konspirationsteori försöker förklara hur världen ser ut på ett sätt som inte är sant. Till exempel sägs ofta att en liten grupp styr och kontrollerar världen.

Massaker
Massmord där flera personer mördas samtidigt.

Minoritet
En grupp som har färre medlemmar jämfört med en större grupp, majoriteten.

Mänskliga rättigheter
En människosyn och värdegrund som bygger på att alla människor är födda fria och har lika värde. Därför har vi samma rättigheter och skyldigheter. De mänskliga rättigheterna beslutades av FN (Förenta nationerna) 1948.

Pogrom
En stor och våldsam attack mot en folkgrupp. Ofta används ordet för att beskriva förföljelsen av judar.

Sionism
En nationalistisk rörelse som startades i slutet av 1800-talet av en del judar som hade som hade som mål att judarna skulle ha en egen stat. I antisemitisk propaganda har ordet ”sionister” ofta använts som ett kodord för judar.

Världskonspiration
En myt och konspirationsteori om att en liten grupp försöker ta över hela världen. Den är en viktig del av antisemitismen idag och har funnits under en lång tid genom historien som en lögn om en internationell judisk konspiration.