8. Arbeta mot antisemitism

Högtalar ikon

Vad kan hända när det finns antisemitism?

Antisemitism har skapat diskriminering och förföljelse
under lång tid i historien.
Det mest extrema exemplet är
de tyska nazisternas folkmord på nästan 6 miljoner judar
under andra världskriget.

Men dagens antisemitism
har också allvarliga konsekvenser för judar.
Den leder till hatbrott och våld,
otrygghet och rädsla.

Antisemitismen hindrar många judar
från att leva som de vill.
Många är rädda för att visa att de är judar,
rädda för att gå till synagogan
och för att fira religiösa högtider.
Många skolor, synagogor och andra judiska byggnader
har vakter och annan säkerhet
för att risken för våld och skadegörelse är stor.

Om antisemitismen blir stark
kan den påverka hela samhället på ett negativt sätt.
Så var det i nazisternas Tyskland.
Hatet mot judar i nazisternas ideologi och politik
blev en katastrof för både Tyskland och världen.

Antisemitism är också negativt
för den som har fördomar om judar.
Den som tror att det är judiska konspirationer
som kontrollerar politiken, ekonomin och medierna
förstår inte hur samhället eller världen fungerar.
Då kan personen inte förstå det som händer
på ett klokt sätt
och kan inte göra kloka val.

Vad kan du göra för att arbeta mot antisemitism?

Ta reda på mer om antisemitismens historia
och varför hatet finns.

 • Vilka fördomar om judar
  finns?
 • Vilka konspirationsteorier om judar
  finns?
 • Vad har hatet mot judar lett till i historien
  och vilka är konsekvenserna idag?
 • Hur tror du att antisemitism och rasism
  påverkar en människa som fått uppleva den?
  Förklara och ge tre exempel.

Du hittar mycket information i de olika delarna av
Antisemitism – då och nu”.

Säg ifrån när någon sprider fördomar och myter om judar.

Förklara för personen att:

 • Fördomarna och myterna är lögner.
  De är ett hot mot judar
  och mot demokratin
  men även mot samhället.
 • Antisemitism är negativt
  också för den som har fördomarna.
 • De som till exempel tror att judiska
  konspirationer kontrollerar
  politik, ekonomi och medier
  behöver få mer kunskap
  om hur samhället och världen
  egentligen fungerar.
 • En person kan ha fördomar
  utan att vara medveten om
  att det är just fördomar.

Säg nej till alla typer av fördomar och rasism.

 • Om fördomar mot en grupp är accepterade
  är risken stor att fördomar mot andra grupper
  också blir accepterade.
 • Att kalla sig antirasist
  innebär att man är emot rasism
  mot alla grupper.
  Man kan inte tycka att hat
  mot några grupper är okej
  om man kallar sig antirasist.

Tänk dig att du ser ett antisemitiskt inlägg i sociala medier.

Inlägget påstår:
”Judarna kontrollerar alla medier och banker.”
Du bestämmer dig för att skriva en kommentar.
Vad skriver du?
Förklara.