Fientligheten blir starkare

Högtalar ikon

På medeltiden innan 1000-talet fanns det
många blomstrande judiska samhällen
i västra och centrala Europa.
Livet i samhällena var mycket aktivt
med köpmän, hantverkare, läkare och apotekare.
Men korstågen och pesten ändrade allt för judarna.

Korståg

Påven uppmuntrade korståg från slutet av 1000-talet.
Ett korståg var kristna militärer
som marscherade mot Jerusalem
för att ta tillbaka staden från muslimska härskare.
En del kristna ledare spred myten om att judar dödat Jesus
och under korstågen till Jerusalem
attackerades judar på olika platser i Europa.

I de två första korstågen
mördades många judar
i Frankrike och Tyskland.
Judiska samhällen förstördes nästan helt
i städer som Mainz och Köln till exempel.
Det tredje korståget var i slutet av 1100-talet.
Många judar blev då mördade i England.

Äldre bild på korsriddare som dödar judar

Korsriddare dödar judar.
Bilden är från Frankrike och målad på 1200-talet.
Bild: Wikimedia Commons

Diskriminering och fördomar

Judar var diskriminerade för sin religion.
Ett exempel är
att bara kristna fick vara medlemmar i ett skrå.
Skrån var föreningar för folk
som arbetade med samma yrke.
På så sätt var många yrken
förbjudna för judar att arbeta med.
De tvingades därför hitta andra arbeten som handel
och att låna ut pengar mot ränta till exempel.

Kyrkan förbjöd kristna att låna ut pengar
under 1100-talet och 1200-talet.
Men det var tillåtet för judar.
En del av pengarna som judar tjänade
var de tvungna att betala i särskilda skatter
till kungar och furstar.

Flera kristna fortsatte att låna ut pengar
trots att det var förbjudet för dem.
Judar och kristna lånade också pengar av varandra.

Efter 1200-talet var de flesta som lånade ut pengar
kristna handelsmän och finansiärer.
En finansiär är en person som lånar ut pengar till andra.
Men fördomen om judar som rika, snåla
och giriga
och att de utnyttjar andra människor
fanns kvar.
Fördomarna om judar och pengar
är fördomar som funnits under mycket lång tid.
Den myten finns fortfarande kvar idag.

Myten om ritualmord

Nya antisemitiska tankar och fördomar mot judar
började komma under 1100-talet och 1200-talet.

En fördom var myten om att judar dödar kristna barn
för att använda blodet i religiösa ritualer.

När den myten spreds i Europa ökade våldet mot judar
och judar blev ofta förföljda.
Myten om ritualmord har också funnits under lång tid
och finns fortfarande kvar i antijudisk propaganda idag.

Bild från fjortonhundratalet som sprider myten om ritualmord

Myten om ritualmord spreds över Europa.
Bilden är hämtad ur en tysk skrift från 1493.
Bild: Wikimedia Commons

Pesten i Europa

Sjukdomen pesten kom till Europa i mitten av 1300-talet.
En tredjedel av alla som bodde i Europa dog.
Människor på den tiden visste inte hur smitta sprids.
Fördomar om judar var vanliga.
Många sa därför att pesten var judarnas fel.

Det spreds falska rykten om att judar la gift i brunnarna
för att göra kristna sjuka med pest
och skada dem.
Därför blev judar jagade och brända på bål
på flera platser i Europa.
Många judiska församlingar förstördes helt.
Efter dessa händelser var många judar fattiga.

Judarna blev mycket illa behandlade.
Därför utvandrade många till områden i Polen
och senare till riket Polen-Litauen.
De som hade makten i området sa att judar var välkomna
och hoppades att judarna skulle hjälpa till
att förbättra områdets ekonomi.
Judarna fick ha kvar sin religion och sin kultur.
Men de fick inte äga mark.
Därför bodde många judar i byar och städer
där de kunde arbeta med handel och hantverk.
Byarna och städerna fick ett rikt religiöst judiskt liv.

Äldre målning som visar hur judar bränns på bål anklagade för att ligga bakom pesten.

Judar bränns på bål.
Bilden är från en tysk skrift från år 1493.
Bild: Wikimedia Commons

Många judar mördades i Ukraina

Efter att judar flyttat till östra Europa
blev deras liv till en början bättre än i västra Europa.
Men det fanns också fientlighet och diskriminering.

I mitten av 1600-talet startade ett uppror
mot polska adelsmän i området som idag är Ukraina.
Under upproret mördades även flera tiotusen judar.

Polen och Litauen delades upp
av länder med mycket makt i slutet av 1700-talet.
Ett av dessa länder var Ryssland.
Rysslands tsar bestämde att judar måste bo
i särskilda avgränsade områden i landet.

Polen och Litauen

Ungefär 3 miljoner judar levde i Polen innan år 1939.
Judarna var 10 procent av den polska befolkningen.
En tredjedel av alla människor var judar
i huvudstaden Warszawa.
Det fanns flera judiska partier och organisationer.

En stor grupp judar bodde också i Litauen.
De flesta judar i Polen och Litauen mördades
av nazisterna under Förintelsen.
Mycket få judar överlevde
och den judiska kultur
som funnits i flera hundra år förstördes.

Krakow

Staden Krakow i Polen var en viktig plats för judar
från 1500-talet och framåt.
Här kunde judar studera den judiska bibeln Tanach.
Det fanns synagogor och judiska skolor.
Under vissa tider levde kristna och judar
mest i fred med varandra.

Men det fanns också tider
när det var mycket våld och förföljelse mot judar.
En fjärdedel av befolkningen i Krakow
var judar i början av 1930-talet.
Nazisterna mördade nästan alla av dessa judar
under andra världskriget.

Filmen Schindler´s List från år 1994
berättar om det judiska gettot i Krakow
och om arbetslägret och koncentrationslägret Plaszow.

Få judar bor i Krakow idag.
Men intresset för stadens judiska historia
har ökat de senaste åren.
Varje år har staden numera en judisk kulturfestival
som människor från Polen och andra länder besöker.

Foto på judiska barn i den polska staden Krakow

Barn i de judiska kvarteren i Krakow
före andra världskriget.
Foto: The National Archives in Krakow
Under medeltiden började flera antijudiska myter spridas.
Ge tre exempel.