Svensk flyktingpolitik

Högtalar ikon

Sverige och de flesta andra länder ville under lång tid
inte ta emot judar som flydde från nazisterna.
Från år 1933 och till början av andra världskriget år 1939
fick bara 3 000 judar komma till Sverige.

De flesta flyktingar som ville komma till Sverige
fick inte komma in i landet under den här tiden.
Många svenskar var oroliga för
att arbetslösheten skulle öka
om flyktingarna blev för många.
Men det fanns också antisemitism i Sverige
som påverkade att vissa människor inte ville
att judar på flykt skulle få komma till Sverige.

En del svenskar protesterade mot denna politik
och sa att Sverige måste göra mycket mer
för att hjälpa människor som nazisterna förföljde.

Sverige stod utanför andra världskriget.
Tyskland ockuperade Norge och Danmark våren 1940,
men tyskarna ockuperade inte Sverige.

Sverige ändrade sin politik om flyktingar efter en tid.
I slutet av år 1942 öppnade Sverige gränserna
för norska judar som flydde från
att bli deporterade av nazisterna,
alltså skickade till förintelseläger.
När tyskarna skulle deportera danska judar hösten 1943
öppnade Sverige gränsen mot Danmark.
7 200 av 8 000 danska judar fick hjälp
av danska och svenska fiskare att fly till Sverige.

Antisemitiska plakat och banderoller på möte 1939

Protest mot judiska flyktingar.
Bilden är från ett möte som svenska nazister arrangerade
på Östermalmstorg i Stockholm i februari år 1939.
Foto: Aftonbladet
Sverige ville inte ta emot judar
som flydde från nazisterna under 1930-talet.
Varför?