4. Förintelsen

Högtalar ikon

Första världskriget började år 1914
och slutade år 1918.
Tyskland var en av förlorarna och tvingades
efter kriget att lämna ifrån sig stora landområden.
De var också tvingade att betala skadestånd,
alltså att betala pengar till flera länder de krigat mot.
Landet fick därför stora ekonomiska problem.
Detta tyckte många tyskar var orättvist.

Nazisterna och ledaren Adolf Hitler sa
att allt var judarnas fel.
Hitler lovade att ta tillbaka alla områden
som Tyskland förlorat efter kriget
och göra landet stort och mäktigt igen.
I landet skulle det inte finnas några judar
eller andra personer som enligt nazisterna
inte var tyskar.

Förföljelse

Nazistpartiet fick makten i Tyskland år 1933.
De började direkt att förfölja landets judar.
Judarna i Tyskland var en liten grupp,
mindre än 1 procent av befolkningen.

1935 skapade nazisterna lagarna
som senare kallades Nürnberglagarna.
Lagarna bestämde vem som var jude
och vad judar fick göra
och vad de inte fick göra.
Judar fick till exempel inte längre
vara medborgare som andra tyskar.
De fick inte heller gifta sig
med andra tyskar som inte var judar.

Bilden visar en affisch från Nazityskland. På den beskrivs de så kallade Nürnberglagarna, som den nazistiska regimen införde 1935.

Den nazistiska regeringen skapade Nürnberglagarna
år 1935.
Lagarna bestämde vem som var jude
och vad judar fick göra och inte fick göra.
Judar fick inte längre vara medborgare som andra tyskar.
Foto: United States Holocaust Memorial Museum

Nazisterna skapade många fler lagar
som gjorde livet svårt för alla judar.
Judarna blev isolerade både ekonomiskt och socialt.

När många judar försökte fly bad Schweiz och Sverige att Tyskland
skulle identifiera vem som var jude
för att stoppa dem från att komma in i länderna.
Därför bestämde nazisterna år 1938
att alla tyska judars pass måste ha en stämpel.
Stämpeln var bokstaven J i röd färg.

Foto på pass med stämplat rött J

År 1938 började nazisterna stämpla
tyska judars pass med bokstaven J i röd färg.
Schweiz och Sverige hade sagt till Tyskland
att de behövde kunna identifiera vem som var jude.
Foto: Wikimedia Commons

Den nazistiska regeringen sa
att judar var ett farligt hot mot Tyskland
och mot den så kallade ”ariska rasen”.
Kommunism och allt annat som var fel i samhället
var judarnas fel, sa nazisterna.
Nazisterna sa också
att judarna försökte kontrollera ekonomin och bankerna i världen
och att de styrde hela världen.

Antisemitisk propaganda i form av en väggtidning i Nazityskland

Antisemitisk propaganda i nazisternas Tyskland.
Männen på bilden läser tidningen Der Stürmer.
Tidningen upprepade under lång tid meningen
”Judarna är vår olycka”.
Foto: Wikimedia Commons

Novemberpogromen 1938

En pogrom är en planerad, samordnad och våldsam
attack och förföljelse mot en folkgrupp.
Nazisterna gjorde en stor pogrom mot judarna
i Tyskland och i Österrike i november år 1938.
Fler än tusen affärer som judar ägde
och synagogor förstördes.
Många hundra judar blev misshandlade eller mördade.
Nazisterna spärrade in omkring 30 000 judiska män
i koncentrationsläger.

Foto på en judisk affär som slagits sönder och plundrats

Affärer som judar ägde blev plundrade och förstörda
under pogromen i november år 1938.
Foto: Wikimedia Commons

Andra världskriget

Förföljelsen av judar ökade
när andra världskriget startade år 1939.
Nazisterna tvingade judarna
i de flesta länder som Tyskland ockuperade
att flytta till getton.
Ett getto var ett särskilt område,
ofta en del i en stad där husen var gamla och trasiga.
Det var brist på mat och vatten
och människorna fick bo mycket trångt.
Alla judar måste också ha symboler
som tydligt pekade ut dem som judar
på sina kläder.

Nazisternas propaganda i Tyskland
var mycket antisemitisk.
Propagandan spred lögner och myter om judarna.
Kan du ge några exempel på
vad propagandan sa om judar?

Masskjutningar

Tyskland började kriga mot Sovjetunionen år 1941.
Nazisterna startade samtidigt en kampanj mot judar.
Kampanjen kallades
”den slutgiltiga lösningen på judefrågan”.

Nazisterna hade särskilda militära grupper
som kallades ”Einsatzgruppen”.
”Einsatzgruppen” och frivilliga människor
från den lokala befolkningen
jagade judar från deras hem för att sedan skjuta dem.
Vid Babi Jar utanför Kiev i Ukraina till exempel
mördades nästan 34 000 judar
under två dagar i september 1941.

Under mindre än sex månader mördades 700 000 judar
i masskjutningar.

Förintelseläger

Nazisterna tyckte
att de måste döda alla judar mer effektivt
både i Tyskland och i övriga Europa.
Viktiga nazistiska ledare hade därför ett möte
i Wannsee utanför Berlin år 1942.
Där pratade de om hur de skulle bli mer effektiva.

Efter mötet deporterade nazisterna
många fler judar från Tyskland
och från de områden som Tyskland ockuperade
till getton, koncentrationsläger och förintelseläger.
Lägren fanns på olika platser
i centrala Europa och östra Europa.

Vy på järnvägsspåren som leder in i Auschwitz-Birkenau

Auschwitz-Birkenau i Polen
var det största av nazisternas koncentrations- och förintelseläger.
Här mördades en miljon judar, 75 000 polacker
som inte var judar,
21 000 romer och flera tusen andra människor.
Foto: Archival collection of the State Museum Auschwitz-Birkenau in Oświęcim

Många judar mördades med gas i gaskammare.
Andra judar sköts eller dog av svält, sjukdomar
eller av hårt arbete som slavar.

Nästan 6 miljoner judiska män, kvinnor och barn
hade mördats av nazisterna när kriget var slut år 1945.
9 av 10 judiska barn som levde i Europa år 1939
mördades under kriget.

Foto på judiska kvinnor och barn framför en tågvagn

Judiska kvinnor och barn från Ungern
när de har kommit till Auschwitz-Birkenau.
De ska mördas i gaskammaren.
Foto: Wikimedia Commons
Judiska barn och kvinnor med resta händer eftersom nazister siktar på dem med vapen

Judar i Warszawas getto gjorde uppror
mot nazisterna i april 1943.
De kämpade hårt i en månad med de få vapen de hade.
Bilden visar judar
som senare deporterades till läger eller sköts
efter att nazisterna har stoppat upproret.
Foto: Wikimedia Commons

Brott mot andra grupper

Romer var också en grupp
som nazisterna förföljde och mördade.
Exakt hur många romer som dog vet vi inte.
Men nazisterna mördade
mellan 200 000 och en halv miljon romer
under andra världskriget.
Det var ett folkmord.

Foto från 1940 på romska fångar, både vuxna och barn, i ett nazistiskt arbetsläger

Romska fångar i ett nazistiskt arbetsläger i Polen år 1940.
Många hundra tusen romer mördades under andra världskriget.
Foto: United States Holocaust Memorial Museum

Det var inte bara judar och romer som nazisterna förföljde,
tvingade till läger eller mördade.
De förföljde också politiska motståndare,
som inte tyckte politiskt som nazisterna,
homosexuella och människor som var Jehovas vittnen.

Nazisterna tyckte också
att tyskar med olika funktionsnedsättningar
var mindre värda än andra människor.
Fler än 120 000 av dem mördades i Tyskland.

Nazisterna i Tyskland dödade även
nästan 2 miljoner polska medborgare som inte var judar
och fler än 3 miljoner sovjetiska krigsfångar.

Koncentrationsläger

Koncentrationslägren var från början
läger för politiska fångar.
Men lägren hade ganska snart
många olika sorters fångar.
Fångarna var tvingade att arbeta hårt, som slavar.
Många dog av svält, utmattning
eller mördades.

Förintelseläger

Förintelselägren var läger för att mörda människor.
De två lägren Auschwitz-Birkenau och Majdanek
var både arbetsläger, koncentrationsläger
och förintelseläger.

Högtalar ikon

Svensk flyktingpolitik

Sverige och de flesta andra länder ville under lång tid
inte ta emot judar som flydde från nazisterna.
Från år 1933 och till början av andra världskriget år 1939
fick bara 3 000 judar komma till Sverige.

De flesta flyktingar som ville komma till Sverige
fick inte komma in i landet under den här tiden.
Många svenskar var oroliga för
att arbetslösheten skulle öka
om flyktingarna blev för många.
Men det fanns också antisemitism i Sverige
som påverkade att vissa människor inte ville
att judar på flykt skulle få komma till Sverige.

En del svenskar protesterade mot denna politik
och sa att Sverige måste göra mycket mer
för att hjälpa människor som nazisterna förföljde.

Sverige stod utanför andra världskriget.
Tyskland ockuperade Norge och Danmark våren 1940,
men tyskarna ockuperade inte Sverige.

Sverige ändrade sin politik om flyktingar efter en tid.
I slutet av år 1942 öppnade Sverige gränserna
för norska judar som flydde från
att bli deporterade av nazisterna,
alltså skickade till förintelseläger.
När tyskarna skulle deportera danska judar hösten 1943
öppnade Sverige gränsen mot Danmark.
7 200 av 8 000 danska judar fick hjälp
av danska och svenska fiskare att fly till Sverige.

Antisemitiska plakat och banderoller på möte 1939

Protest mot judiska flyktingar.
Bilden är från ett möte som svenska nazister arrangerade
på Östermalmstorg i Stockholm i februari år 1939.
Foto: Aftonbladet
Sverige ville inte ta emot judar
som flydde från nazisterna under 1930-talet.
Varför?
Högtalar ikon

Aldrig mer?

Efter kriget bildade flera av världens länder tillsammans
den nya organisationen Förenta nationerna, FN
den 24 oktober 1945.
FN:s uppgift är att arbeta för fred och säkerhet
och de flesta av världens länder blev medlemmar.

Mänskliga rättigheter

År 1948 kom länderna i FN överens om att
arbeta för att hindra nya folkmord
och för att straffa dem som gör sådana brott.
Tillsammans bestämde de om dokumentet
den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.
Dokumentet kallas också
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Deklarationen talar om vilka rättigheter
som alla människor i hela världen ska ha.

Några exempel på rättigheter är:

 • Alla människor är födda fria.
  De har samma värde och samma rättigheter.
 • Alla har rätt att känna sig säkra i sitt liv.
  Ingen får utsätta dig för våld eller hot.
 • Ingen får plåga eller misshandla någon annan
  eller behandla eller straffa hen
  som om hen inte är en människa eller är värdelös.
 • Lagarna ska gälla lika för alla människor.
 • Alla människor har samma rätt till skydd av lagen.
 • Alla har rätt att tro på vilken religion de vill.
 • Alla har rätt att tycka vad de vill
  och säga vad de vill
  om till exempel politik och religion.

Eleanor Roosevelt var viktig i arbetet
med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.
Hon blev USA:s representant i FN år 1946.
Eleanor var gift med
den amerikanske presidenten Franklin D. Roosevelt.
Foto: Franklin D. Roosevelt Library

Inför rätta

Några av de nazistiska ledarna
blev dömda i rättegångar efter andra världskriget.
Men de flesta fick aldrig något straff.

I den tyska staden Nürnberg
skapade USA, Storbritannien, Frankrike och Sovjetunionen
en internationell domstol mot krigsbrott
efter kriget.
Domstolen kallades
den internationella krigsförbrytardomstolen.

24 nazistiska ledare blev åtalade under åren 1945-1946
för olika brott under andra världskriget.
Brotten var till exempel brott mot freden
och brott mot mänskligheten.
Tolv av de åtalade fick dödsstraff och hängdes.
Tre blev inte dömda.
De övriga fick långa fängelsestraff.

Foto på åtalade nazister i rättssalen

24 höga nazistiska ledare som fortfarande levde
var åtalade vid den internationella krigsförbrytardomstolen
i Nürnberg åren 1945-1946.
Foto: Wikimedia Commons

Efter rättegångarna i Nürnberg
var det fler rättegångar
mot nazister som deltagit i folkmordet på judar
eller gjort andra brott under andra världskriget.
Efter dessa rättegångar sa flera länder
att det måste finnas en internationell domstol.
En sådan domstol ska döma i krigsbrott,
folkmord och brott mot mänskligheten.
Men det dröjde många år
innan världen fick en sådan domstol.

År 1993 skapade FN
en internationell krigsförbrytardomstol
för brott under kriget i före detta Jugoslavien.
Året efter fanns en liknande domstol
för brott under kriget i Rwanda.

År 2002 startade FN den första permanenta
internationella krigsbrottsdomstolen.
Den ligger i Haag i Holland.
123 av världens länder samarbetar med domstolen.
Men vissa länder,
som USA, Ryssland, Kina, Indien, Israel och Iran,
samarbetar ännu inte med den.

Folkmord och mord på etniska eller religiösa grupper
har fortsatt i flera länder också efter andra världskriget.
Några exempel på länder är Kambodja, Rwanda,
före detta Jugoslavien, Sudan, Syrien, Irak,
Demokratiska republiken Kongo och Burma.
I konflikterna i dessa länder har till exempel
brotten mot kvinnor varit särskilt grova.
Där har många kvinnor blivit våldtagna.

Brott mot mänskligheten har fortsatt efter andra världskriget
trots att många av världens länder lovat att stoppa dem.
Kan du ge några exempel på sådana brott?

SS-officeren Eichmann

Adolf Eichmann var SS-officer
i nazisternas Tyskland under andra världskriget.
SS var dödspatruller som mördade
för nazisterna oönskade människor.
Eichmann ansvarade för att judar skickades
till koncentrationsläger och förintelseläger
från de områden som Tyskland hade ockuperat.

Eichmann flydde till Argentina efter kriget.
Men han hittades år 1960
och blev åtalad i domstol i Israel året därefter.
Adolf Eichmann dömdes till döden
för brott mot mänskligheten
och mot det judiska folket.

Rättegången mot Eichmann ökade kunskapen om
hur stora nazisternas brott var.
Tidningar och TV informerade om rättegången.
De rapporterade om förhören med Eichmann
och om berättelserna från judar som överlevt Förintelsen.

Adolf Eichmann i rättssal 1961

Adolf Eichmann vid rättegången i Jerusalem år 1961.
Foto: Government Press Office (Israel)

Anne Frank

Den judiska familjen Frank lämnade sitt hem i Frankfurt
efter att nazisterna fick makten i Tyskland år 1933.
De flyttade till Amsterdam i Holland
i början av år 1934.

Tyskland ockuperade Holland år 1940
och livet för judar i Amsterdam blev farligt.
Familjen Frank gömde sig därför i juli 1942
och levde gömda i två år.
Nazisterna hittade familjen i augusti 1944
och skickade dem till Auschwitz.

Dottern Anne Frank skrev dagbok
när familjen levde gömda.
En person som hjälpte familjen att vara gömd
tog hand om Annes dagbok.

Så här skrev Anne Frank i sin dagbok den 9 oktober 1942:
”Våra många judiska bekanta blir hämtade gruppvis. Gestapos behandling av dessa människor är allt annat än finkänslig, de blir forslade i boskapsvagnar till Westerbork, det stora judelägret i Drenthe. Miep berättade om någon som har rymt från Westerbork. Westerbork måste vara fruktansvärt. […] Om det är så illa redan i Holland, hur ska de då leva i dessa fjärran och barbariska trakter dit de sedan skickas vidare? Vi tar för givet att de flesta blir mördade. Engelska radion talar om gasning…”

Anne dog i koncentrationslägret Bergen-Belsen år 1945
när hon var 15 år gammal.

Anne Frank.
Foto: Anne Frank House

Raoul Wallenberg

Nazisterna och deras medhjälpare mördade
under åren 1944 till 1945
över en halv miljon judar i Ungern.
Men Raoul Wallenberg och en grupp svenska diplomater
lyckades rädda flera tio tusen ungerska judar
tillsammans med Röda Korset.
Judarna fick särskilda pass som gav ett tillfälligt skydd.

Den sovjetiska säkerhetspolisen
förde bort Raoul Wallenberg i januari 1945.
Han blev fånge i Lubjanka-fängelset i Moskva.
Vad som sedan hände med Raoul Wallenberg
vet vi fortfarande inte.

Raoul Wallenberg har efter kriget blivit en symbol
för medmänsklighet
och för kampen mot nazisternas folkmord.
Många städer över hela världen har därför
gator och torg med Raoul Wallenbergs namn.

Foto på ett skyddspass av det slag Raoul Wallenberg delade ut

Skyddspass.
Så här såg passen ut
som Raoul Wallenberg och hans medhjälpare
gav till ungerska judar.
Foto: Karl Gabor
Porträtt på Raoul Wallenberg

Raoul Wallenberg, 1944.
Foto: Wikimedia Commons

De ”vita bussarna”

Svenska och danska Röda Korset lyckades rädda
ungefär 20 000 fångar från tyska koncentrationsläger
i slutet av andra världskriget år 1945.
Ledaren för arbetet var Folke Bernadotte.
Fångarna fick åka med buss till Sverige.
Bussarna var vita till färgen
och kallas därför ”vita bussarna”.
De flesta fångar som räddades
var från Norge, Danmark och Polen.
Men svenska kvinnor som varit gifta med tyskar
och deras barn räddades också.
En tredjedel av fångarna var judar.

Efter kriget kom ytterligare
ungefär 10 000 judar till Sverige.

Vita bussarna i karavan

Röda Korsets ”vita bussar”.
Bilden är från Danmark år 1945.
Foto: Röde Kors i Danmark