Utvecklingen i Mellanöstern

Högtalar ikon

Det har under lång tid i historien varit
mindre hat och fördomar mot judar
i muslimska länder än i kristna länder.
Toleransen har varit större.
Men idag finns det mycket antisemitism
i Mellanöstern och i Nordafrika.

Judar har bott i flera tusen år
i Mellanöstern och i Nordafrika.
De har blivit behandlade olika under olika tider
och på olika platser.

Judar och kristna har många gånger varit ”skyddsfolk”.
Det betyder att de har fått ha sin religion
och kunde skyddas från att bli förföljda.
Men de var tvungna att betala en särskild skatt,
en ”skyddsskatt”
och de var ofta diskriminerade.

Muslimer, judar och kristna
har levt bredvid varandra i fred
under vissa perioder och på vissa platser.
På andra platser och under andra tider
har både judar och kristna blivit förföljda
i muslimska riken.

Islams religiösa skrifter
beskriver judar på olika sätt.
Flera av texterna är negativa.
Andra texter är mer toleranta.
Muslimska ledare har tolkat texterna
på olika sätt under olika tider.
Men i islamistisk propaganda idag
används ofta texter som är negativa om judar.

Svartvitt äldre foto på en grupp barn

Judiska barn i Jemen år 1901.
Foto: Hermann Burchardt / Wikimedia Commons

Det fanns alltså negativa fördomar om judar
under lång tid i Mellanöstern.
Men antisemitismens konspirationsteorier
och fördomarna om att judar är farliga
blev inte vanliga förrän i slutet av 1800-talet.
Hatet mot judar i Europa kom till Mellanöstern
från kristna människor
och spreds sedan vidare till muslimer.

Flera antisemitiska skrifter översattes till arabiska.
En av skrifterna var ”Sions vises protokoll”.
Men ”Sions vises protokoll” är en förfalskning.
som sprider myten om att judarna
försöker ta över världen.

Bilden visar omslaget till en arabisk utgåva av

”Sions vises protokoll” är en förfalskning.
Den sprider myten om att judarna
försöker ta över världen.
Skriften översattes till arabiska på 1920-talet
och den sprider myten om världskonspirationen,
att judarna planerar att styra välden.
Bilden visar en version av skriften från år 1961.
Bild: Memri.org

En del arabiska ledare tyckte under andra världskriget
att det nazisterna i Tyskland gjorde var bra.
De tyckte att Tyskland hjälpte till
att stoppa Storbritanniens makt i de arabiska länderna,
hindrade judar från att invandra till Palestina
och gjorde det svårt att bilda en judisk stat.

Tyskland ville att araber och perser
skulle vara med i kampen mot Storbritannien
och mot judarna.
Nazisterna i Tyskland spred sin antisemitiska propaganda i radio
till människor i Mellanöstern och Nordafrika.
Detta ökade antisemitismen i dessa områden.

Antisemitismen sprids mer när Israel bildas

Israel bildades år 1948.
I de arabiska länderna
och bland araberna i Palestina
tyckte många att detta var fel och orättvist.
Det ledde till konflikter.
700 000 palestinier var tvungna att fly
eller jagades bort från sina hem.

Israels segrar i krigen
sågs som en förödmjukelse i arabiska länder.
Antisemitism användes ofta i kritiken mot Israel.
Det var många våldsamma attacker
mot judiska minoriteter i dessa länder.
Nästan alla judar, ungefär 800 000
utvandrade, flydde eller jagades bort.

Svartvitt foto på barn och vuxna framför ett hus

Judar i Libyen före 1948. Foto: JIMENA

Regeringar och viktiga medier har spridit antisemitism
i Iran och i flera arabiska länder under lång tid.
De använder antisemitiska konspirationsteorier
för att förklara sådant de själva misslyckats med
och för att få folket att fokusera på något annat
än den fattigdom och det förtryck de lever i.
I islamistisk propaganda blandas ofta
myter om judar från antisemitismen i Europa
med religiöst judehat.

Men det finns också människor i Mellanöstern och Nordafrika
som är mycket kritiska mot judehatet.

Den moderna antisemitismen utvecklades i Europa.
När kom den till Mellanöstern och Nordafrika?
Hur kom den dit?