5. Antisemitism efter år 1945

Högtalar ikon

Antisemitismen minskade i delar av Europa
efter andra världskriget.
Men fördomar mot judar levde kvar.
Idag är antisemitismen på nytt
ett allvarligt problem i Europa
och i andra delar av världen.

Efterkrigstiden

Hatet mot judar minskade i flera länder
efter andra världskrigets slut.
När människor fick information
om nazisternas folkmord på judar,
började fler förstå hur farliga
nazisternas tankar var
och vad antisemitism kan leda till.
Men fördomar fanns ändå kvar
på många håll.
Och det fanns inget stort intresse för att
diskutera nazismen och Förintelsen.
Så är det i en del länder ännu idag.

Hat och våld mot judar i Östeuropa

Det var fortfarande mycket hat och våld
mot judar i Östeuropa efter kriget.
I den polska staden Kielce till exempel,
skedde en pogrom i juli 1946.
Pogromen startade på grund av lögner
som spreds om att judar dödade kristna barn
och använde deras blod i religiösa ritualer.
Fler än 40 judar mördades.

Efter kriget bildades
flera kommunistiska diktaturer i Östeuropa.
De som styrde dessa diktaturer sa officiellt
att de tyckte illa om antisemitism.
Men samtidigt använde de hatet mot judar
på flera olika sätt i sin politik.

Israel grundades år 1948.
Det var Sovjetunionen positiva till.
Israel började sedan samarbeta med
flera demokratiska länder i väst.
Då bestämde Sovjetunionen
och andra kommunistiska stater
att ge sitt stöd till de arabiska länder
som var i konflikt med Israel.

De kommunistiska länderna
spred också antisemitisk propaganda.
De kallade judar för ”sionister” och ”kosmopoliter”.
Budskapet var att judar är spioner
åt USA och demokratiska länder i väst.
Många judar blev förföljda och diskriminerade.
I kritik mot Israel använde man också antisemitism.

Framsidan på boken "Judendom utan försköning"

Boken ”Judendom utan försköning”
publicerades i Sovjetunionen år 1963.
Den spred myten om
att judarna styr hela världen.
Bilden på bokens framsida liknar bilderna
som nazisterna i Tyskland använde i sin propaganda.
”Juden” visas som en ond, hotfull, främmande och girig person.
Han har krokig näsa och händer som liknar klor.
Bild: Wikimedia Commons

År 1967 började ett krig
mellan Israel och några arabiska länder.
Då slutade nästan alla kommunistiska länder
att ha kontakt med Israel.

Kort tid efter arabisk-israeliska kriget
startade den kommunistiska regeringen i Polen
en antisemitisk kampanj
mot de få judar som bodde i landet.
Kampanjen anklagade judar
för att vara ”sionistiska agenter”, alltså spioner.
Judar tvingades sluta sina arbeten
och många tusen flydde eller utvandrade
till andra länder.
Ett par tusen av dem kom till Sverige.

Foto över folkmassa med plakat på antisemitiskt massmöte i Polen 1960

Möte i Polen i slutet av 1960-talet
som del av den antisemitiska kampanjen.
På skyltarna står till exempel
”Sionisterna till Israel”.
Foto: Okänd fotograf via Bulletinen.org

Sionism, sionister och ”sionister”

Sionism är en nationalistisk rörelse,
som en del judar startade i Europa i slutet av 1800-talet.
Den var en protest mot antisemitismen,
men var också en sorts nationalism.
Målet var att skapa ett område i dåvarande Palestina för judar,
öppet för judisk invandring.

Efter andra världskriget krävde rörelsen
att judar ska ha en egen stat
och staten Israel bildades år 1948.

Sionister är de som är med i sionism-rörelsen.
Men i antisemitisk propaganda har
ordet ”sionister” ofta använts som ett kodord för judar.
När man pratar om ”sionism” i propagandan
sprider man ofta lögner om att judarna vill styra hela världen.

Du kan läsa mer om antisemitiska kodord
längre ner i detta avsnitt.

Flera tusen polska judar kom till Sverige
under åren 1968-1970.
Varför lämnade judarna Polen?
Högtalar ikon

Utvecklingen i Mellanöstern

Det har under lång tid i historien varit
mindre hat och fördomar mot judar
i muslimska länder än i kristna länder.
Toleransen har varit större.
Men idag finns det mycket antisemitism
i Mellanöstern och i Nordafrika.

Judar har bott i flera tusen år
i Mellanöstern och i Nordafrika.
De har blivit behandlade olika under olika tider
och på olika platser.

Judar och kristna har många gånger varit ”skyddsfolk”.
Det betyder att de har fått ha sin religion
och kunde skyddas från att bli förföljda.
Men de var tvungna att betala en särskild skatt,
en ”skyddsskatt”
och de var ofta diskriminerade.

Muslimer, judar och kristna
har levt bredvid varandra i fred
under vissa perioder och på vissa platser.
På andra platser och under andra tider
har både judar och kristna blivit förföljda
i muslimska riken.

Islams religiösa skrifter
beskriver judar på olika sätt.
Flera av texterna är negativa.
Andra texter är mer toleranta.
Muslimska ledare har tolkat texterna
på olika sätt under olika tider.
Men i islamistisk propaganda idag
används ofta texter som är negativa om judar.

Svartvitt äldre foto på en grupp barn

Judiska barn i Jemen år 1901.
Foto: Hermann Burchardt / Wikimedia Commons

Det fanns alltså negativa fördomar om judar
under lång tid i Mellanöstern.
Men antisemitismens konspirationsteorier
och fördomarna om att judar är farliga
blev inte vanliga förrän i slutet av 1800-talet.
Hatet mot judar i Europa kom till Mellanöstern
från kristna människor
och spreds sedan vidare till muslimer.

Flera antisemitiska skrifter översattes till arabiska.
En av skrifterna var ”Sions vises protokoll”.
Men ”Sions vises protokoll” är en förfalskning.
som sprider myten om att judarna
försöker ta över världen.

Bilden visar omslaget till en arabisk utgåva av

”Sions vises protokoll” är en förfalskning.
Den sprider myten om att judarna
försöker ta över världen.
Skriften översattes till arabiska på 1920-talet
och den sprider myten om världskonspirationen,
att judarna planerar att styra välden.
Bilden visar en version av skriften från år 1961.
Bild: Memri.org

En del arabiska ledare tyckte under andra världskriget
att det nazisterna i Tyskland gjorde var bra.
De tyckte att Tyskland hjälpte till
att stoppa Storbritanniens makt i de arabiska länderna,
hindrade judar från att invandra till Palestina
och gjorde det svårt att bilda en judisk stat.

Tyskland ville att araber och perser
skulle vara med i kampen mot Storbritannien
och mot judarna.
Nazisterna i Tyskland spred sin antisemitiska propaganda i radio
till människor i Mellanöstern och Nordafrika.
Detta ökade antisemitismen i dessa områden.

Antisemitismen sprids mer när Israel bildas

Israel bildades år 1948.
I de arabiska länderna
och bland araberna i Palestina
tyckte många att detta var fel och orättvist.
Det ledde till konflikter.
700 000 palestinier var tvungna att fly
eller jagades bort från sina hem.

Israels segrar i krigen
sågs som en förödmjukelse i arabiska länder.
Antisemitism användes ofta i kritiken mot Israel.
Det var många våldsamma attacker
mot judiska minoriteter i dessa länder.
Nästan alla judar, ungefär 800 000
utvandrade, flydde eller jagades bort.

Svartvitt foto på barn och vuxna framför ett hus

Judar i Libyen före 1948. Foto: JIMENA

Regeringar och viktiga medier har spridit antisemitism
i Iran och i flera arabiska länder under lång tid.
De använder antisemitiska konspirationsteorier
för att förklara sådant de själva misslyckats med
och för att få folket att fokusera på något annat
än den fattigdom och det förtryck de lever i.
I islamistisk propaganda blandas ofta
myter om judar från antisemitismen i Europa
med religiöst judehat.

Men det finns också människor i Mellanöstern och Nordafrika
som är mycket kritiska mot judehatet.

Den moderna antisemitismen utvecklades i Europa.
När kom den till Mellanöstern och Nordafrika?
Hur kom den dit?
Högtalar ikon

Antisemitism i Europa och Sverige idag

Antisemitism är ett allvarligt problem
i Europa och i Sverige idag.
Extrema politiska grupper sprider hat mot judar.
Konspirationsteorier sprids på sociala medier.
Antisemitiska hatbrott har ökat i flera länder
och judiska platser och byggnader
har varit mål för terrorattacker.

I många länder i Europa finns ett rikt judiskt liv.
På många platser är judar mer accepterade idag än tidigare.
EU och flera regeringar har också visat tydligt
att de är emot antisemitism.
Samtidigt har
antisemitismen blivit mer synlig.

Antisemitismen har blivit mer synlig

Antisemitismen har blivit synligare sedan år 2000
både i Europa och i Sverige.
Människor på sociala medier sprider både fördomar
och konspirationsteorier om judar.

I många länder har hatbrotten mot judar ökat.
Det kan vara hat, hot och våld mot enskilda personer.
Men hatbrotten kan också vara att förstöra synagogor
och judiska begravningsplatser.

Under den här tiden
har också andra former av rasism ökat.
Misstänksamhet och hat
mot invandrare från länder utanför Europa,
mot flyktingar, muslimer, romer, svarta,
sexuella minoriteter och andra grupper
har ökat.
Partier och organisationer med nationalistiska
och extrema politiska eller religiösa åsikter
har blivit större i flera länder.

Vandaliserade gravstenar på judisk gravplats i Strasbourg, Frankrike 2010

Hakkors på gravstenar.
En vandaliserad judisk begravningsplats i Frankrike 2010.
Foto: Vincent Kessler / Reuters

Antisemitism idag

Många grupper av människor i många länder
har antisemitiska fördomar och tankar idag.
De flesta av dessa fördomar har funnits under lång tid.
Fördomar om att du inte kan lita på judar,
att de är rika, giriga och har mycket makt
är några sådana exempel.
Myterna om att judarna konspirerar,
att de kontrollerar medier, banker och politik
har också funnits under lång tid.

Dessa gamla fördomar kan vi fortfarande se
i bilder och i så kallade memer.
En mem kan vara en bild eller ett klipp från en film
som sprids i sociala medier.
Där visas judar ofta som hotfulla personer,
med krokiga näsor
som står i bakgrunden och kontrollerar allt
och lurar alla.

Antisemitismen kan också vara påståenden
som säger att folkmordet på judar aldrig har hänt
eller att det inte var så många som mördades.
Påståendena kan också vara
att Förintelsen är en lögn,
att judar tjänar pengar på Förintelsen,
som judar hittat på för att få stöd för Israel.
Sådana påståenden handlar om
myten om en judisk världskonspiration
och om fördomen om att judar är giriga.

Det är inte antisemitism
att kritisera landet Israels politik.
Men ibland finns det både fördomar om judar
och hat mot judar i debatten om Israel.
Vissa som är kritiska mot Israel
använder antisemitiska påståenden och bilder.
Judar som inte bor i Israel
får ibland stå till svars för Israels politik.
Det är också en form av antisemitism.

Skärmavbild på antisemitisk kommentar på Twitter:

Människor sprider antisemitism i sociala medier.
Bilden visar ett exempel.
Det är propaganda om att Förintelsen aldrig har hänt.

Östeuropa och Västeuropa

Undersökningar visar
att det finns mer antisemitism i länder i Östeuropa
än i länder i Västeuropa.
De visar också att fördomar mot judar är mindre i Sverige
än i många andra länder.
Samtidigt har många länder i Västeuropa
stora problem
med hat, våld och terror mot judar.

Fördomar om judar kan finnas hos personer
i alla politiska grupper, från höger till vänster.
Men fördomarna är ofta extra starka
i nationalistiska grupper som står långt till höger.

I en del länder i Östeuropa
har viktiga nationalistiska politiker
använt antisemitiska argument i sin propaganda.
När konflikten mellan Israel och Palestina har ökat,
har också antisemitismen blivit tydligare.
Det gäller till exempel bland en del människor från
Mellanöstern och Nordafrika
som bor i Sverige eller i andra länder i Västeuropa.

Kritik mot Israels politik är inte antisemitism.
Men ibland finns hat mot judar
i debatten om konflikten mellan Israel och Palestina.
Bilden visar en demonstration mot Israel.
En man håller en skylt med en antisemitisk bild.
Foto: Emanzipation und Frieden

Judehat i extrema politiska rörelser

Antisemitism är vanligt i olika extrema rörelser.
Till exempel nazistiska och andra högerextrema rörelser
och i extrema islamistiska rörelser.
De är emot demokratiska värderingar
och demokrati.
De vill inte ha jämlikhet mellan könen
och förföljer sexuella minoriteter.
Rörelserna kan ofta använda våld
för att nå sina politiska mål.

Nazistiska och högerextrema rörelser
sprider rasism mot olika grupper.
Deras ideologi bygger på
att ”vita” människor är bättre än alla andra.
De säger att ”vita” svenskar eller européer är hotade
av människor som kommer från länder utanför Europa,
alltså de som är ”icke-vita”.
Invandrare, muslimer, svarta och andra grupper
är alltså både farliga och mindre värda
enligt dessa rörelser.

Judehatet är centralt i dessa rörelser.
Deras propaganda säger
att en judisk världskonspiration
i hemlighet kontrollerar världen.
Enligt dessa rörelser är judarna ansvariga
för allt som de tycker är dåligt i samhället:
invandring, mångkulturella samhällen, feminism
och rättigheter för HBTQ-personer.
Propagandan försvarar nazisternas Tyskland
under andra världskriget.
De säger också
att folkmordet på judar i Europa aldrig har hänt.

Skärmavbild på antisemitisk tweet med texten: "I decennier har judiska intressen arbetat för Sveriges omvandling från ett idealsamhälle till en kaotisk mångkultur."

Nazistiska och andra högerextrema rörelser
sprider påståenden om att judarna ligger bakom
all invandring.
Denna tweet anklagar judarna för
att ha gjort Sverige till en ”kaotisk mångkultur”.

Extrema islamistiska rörelser är både politiska
och religiösa grupper
som vill ha ett samhälle
som bygger
på en extrem tolkning av islam.
En extremistisk rörelse ligger i den politiska ytterkanten.
Rörelserna sprider hat mot väst,
mot judar, kristna, homosexuella och mot andra grupper.
De attackerar också andra muslimer
som inte tolkar islam på det sätt
som islamisterna tycker är rätt sätt att leva.

Rörelserna sprider också ofta
myten om en judisk världskonspiration.
De säger att judar alltid har försökt
att göra islam till en svag religion.
De säger också att det är judar som kontrollerar politiken
i USA och i andra länder i väst.
Rörelserna använder ofta
konflikten mellan Israel och Palestina som ursäkt
för att fortsätta med sina antisemitiska påståenden.

Högerextremister och extrema islamister
är ansvariga för många hatbrott
och terrorattacker mot olika grupper och mål.
Det var till exempel en högerextremist
som gjorde terrorattentaten i Oslo och på Utøya år 2011.
Extrema islamister var ansvariga för
terrorattackerna i Madrid år 2007, i Paris år 2015,
i Nice år 2016 och i Stockholm år 2017.

Högerextremister och extrema islamister
har också genomfört många attacker mot judar i flera länder.
Under 2010-talet gjorde extrema islamister
terrorattentat mot judiska mål i Danmark, Frankrike
och Belgien till exempel.

Bild på ung pojke i kippa som tröstas av en man efter terrorattentatet i en skola i Toulouse 2012

Extrema islamister ansvarar för flera terrordåd
mot judiska mål.
På bilden får en pojke hjälp
efter att hans judiska skola i staden Toulouse i Frankrike
attackerats år 2012.
Tre barn och en lärare mördades.
Foto: Jean-Philippe Arles / Reuters
Antisemitiska påståenden och bilder sprids i sociala medier.
Har du sett antisemitisk propaganda på internet?
Ge exempel.
Högtalar ikon

Antisemitiska kodord

Att öppet visa hat mot judar är inte accepterat
och kan vara straffbart i många länder.
Därför används ibland kodord istället.
På så sätt kan antisemitism fortsätta att spridas
utan att använda ordet judar.

Vanliga kodord i antisemitisk propaganda är:

  • sionister
  • globalister
  • kosmopoliter
  • Rothschild
  • Soros
  • kulturmarxister
  • illuminati
  • den nya världsordningen

”Sionister”

Ordet ”sionister” kan vara ett antisemitiskt kodord,
men behöver inte vara det.
Därför är det viktigt att titta på
i vilket sammanhang ordet används.

Jämför meningarna:
”Sionisterna ville bilda en judisk stat i Palestina.”
”Sionisterna kontrollerar alla medier och banker.”

I första meningen är ordet en neutral
beskrivning av anhängarna
till den sionistiska rörelsen.
Anhängare betyder att vara medlem
eller att säga ja till något.
Den andra meningen använder ordet ”sionister”
som ett kodord för ”judar”
och budskapet är en antisemitisk konspirationsteori.

”Globalister och kosmopoliter”

Ibland betyder ordet ”globalister”
personer som är positiva till globalisering.
Globalisering är internationellt samarbete
kring ekonomi, politik och kultur.

När antisemitisk propaganda använder ord som
”globalister” eller ”kosmopoliter”
är det kodord för ”giriga judiska kapitalister
som vill kontrollera världen”.
Propagandans budskap är
att dessa judar är bara lojala med varandra,
och att de inte är lojala med och inte hör hemma i länderna
där de bor.

”Rothschild” och ”Soros”

Rothschild är namnet på en judisk familj
som ägde banker på 1800-talet.
Sedan dess har de som hatar judar sagt
att Rothschild är ledare för en judisk konspiration
som kontrollerar ekonomin i världen.

Antisemitiska budskap använder därför ”Rothschild”
som kodord för en judisk världskonspiration.
George Soros är en amerikansk-judisk finansman
som lever idag.
Hans namn, ”Soros”, används som kodord
på samma sätt som ”Rothschild”
i antisemitisk propaganda.

Tre skärmavbilder på antisemitiska inlägg på sociala medier. Den första lyder: "Judar Illuminati styr världen genom "osynlig regering" som kontrollerar banker, media, osv. All det är judisk plan sedan 6000 år tillbaka." Den andra lyder: "Löfven representerar inte Sverige. Han representerar Soros och Rothschild." Den tredje lyder: "Enligt globalisterna och Sionisterna skall svenska elever indoktrineras i EU:s förträfflighet."

Antisemitisk propaganda använder kodord för judar
eller för en judisk världskonspiration.
Några exempel är ”sionister”, ”globalister”,
”Rothschild” och ”Soros”.
Tweeten här ovan är tre exempel på antisemitism.
Ett tweet säger att Sveriges statsminister Stefan
Löfven är ett verktyg för en ”judisk sammansvärjning”.