6. Konspirationsteorier

Högtalar ikon

En konspiration är ett hemligt samarbete
där de som konspirerar
planerar att till exempel skada någon
eller ta makten över något.
De är inte så vanliga men
komplotter kan finnas i verkligheten.
Det är viktigt att skilja mellan verkliga komplotter
och konspirationsteorier.

En konspirationsteori försöker förklara hur världen ser ut
på ett sätt som inte är sant.
Till exempel sägs ofta en liten grupp i hemlighet
styra och kontrollera världen.
I antisemitisk propaganda anklagas judar
för att vara denna hemliga grupp.

Dessa teorier kallas också för konspiracism.

Typiskt för konspiracism är falska påståenden som kan vara:

 • Tron på att en liten grupp med mycket makt
  styr det mesta som sker i världen.
 • En världsbild som är svart-vit.
 • En tro på att påstått onda människor hotar goda människor
  och att onda krafter hotar de goda krafterna.
 • Att tala om vilka som är skyldiga till det onda.
 • Att peka ut någon eller några som syndabockar.
 • Tron på att olika konspirationer hänger ihop
  och påverkar all utveckling.
 • Tron att allt är en del av konspirationen.
 • Tron på att det finns en orsak till allt som händer.
 • Påståenden om att ingenting är vad det ser ut att vara.
 • Bara information och argument
  som ger stöd för konspirationen
  påstås vara riktig information.
 • Vetenskapliga undersökningar
  som ger andra förklaringar
  tolkas som en del av
  och bevis för att det finns en konspiration.

Konspirationsteorier har varit viktiga
i antisemitisk propaganda under mycket lång tid.

Konspirationsteorier handlar om
att en liten grupp människor med onda avsikter
och mycket makt
planerar och kontrollerar allt som händer i världen.
Onda avsikter är att vilja göra något
som är dåligt för andra.

Har du hört eller läst något
som är del av en konspirationsteori?
Ge exempel.
Högtalar ikon

Myten om en judisk världskonspiration

Myten om en judisk världskonspiration
har funnits under en lång tid genom historien.
Den är också en viktig del av antisemitismen idag.

Redan på medeltiden fanns propaganda mot judar.
Det var propaganda från kristna som sa
att det fanns en judisk konspiration
som hotade kristendomen.
Judarna påstods vara i förbund med djävulen
och ville ta makten över alla kristna.

På 1300-talet var det en stor epidemi i Europa.
En tredjedel av befolkningen dog i pesten.
Ingen visste var sjukdomen kom ifrån.
Men falska rykten sa
att judar hade lagt gift i vattenbrunnarna
för att skada de kristna.

I slutet av 1700-talet blev det revolution i Frankrike.
Det var missväxt i landet och ekonomin var dålig.
Människor var kritiska mot kungens makt
och mot att adeln hade särskilda rättigheter.

Revolutionen avskaffade kungamakten
och Frankrike blev en republik
med idéer om frihet, jämlikhet och broderskap.
Efter franska revolutionen spreds lögnen
att det var judar och frimurare
som ville förstöra samhället.
Frimurare var ett hemligt sällskap för män.

Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet
växte den moderna antisemitismen fram i Europa.
I den var lögnen om
en internationell judisk konspiration mycket viktig.
Lögnen sa att målet för judarna var att styra hela världen.

Nationalistisk och rasistisk antisemitisk
propaganda i Frankrike, Tyskland
och andra länder hade budskapet
att judar var ansvariga för allt som var fel i samhället.
Myter om judiska konspirationer fick ”förklara”
liberalism, kapitalism och socialism,
modern kultur och att kristendomen fått mindre makt.

Bilden visar omslaget till den franska tidningen La Libre Parole. På omslaget visas en antisemitisk karikatyr av en jude som håller jordgloben i sitt grepp.

Flera olika tidningar
spred myten om en judisk världskonspiration.
På bilden är ett nummer av den antisemitiska
tidningen La Libre Parole i Frankrike från år 1893.
Bild: Wikimedia Commons

”Sions vises protokoll”

Boken ”Sions vises protokoll” är den skrift
som mest har spridit
myten om den judiska världskonspirationen.
Skriften publicerades i Ryssland omkring år 1903.

”Sions vises protokoll” är falsk.
Men den är skriven på ett sätt
så att människor ska tro att den är skriven av judar.
I boken står det att judiska ledare
ska ta makten över världen.

Skriften var vanlig i antisemitisk propaganda
efter den ryska revolutionen år 1917
och efter första världskriget år 1918.
I den fanns enligt antisemiterna en förklaring till
varför kommunisterna fick makten i Ryssland
och varför Tyskland hade förlorat kriget.

”Sions vises protokoll” översattes till många språk
och blev en av de viktigaste skrifterna för antisemitismen.
De tyska nazisterna använde den före och under andra världskriget
och den är fortfarande viktig i antisemitisk propaganda.

Omslag på fransk utgåva av förfalskningen Sion vises protokoll

”Sions vises protokoll” översattes till många språk.
Bilden visar en fransk version
från tiden vid andra världskriget.

Nazismens världsbild

Myten om den judiska världskonspirationen
var viktig för antisemitismen i nazisternas Tyskland.
Nazisterna sa att det var en kamp på liv och död
mellan den ”ariska rasen” och den ”judiska rasen”.
Några sådana ”raser” finns inte.
Det är ett påhitt
som antisemiter och rasister använder ännu idag.
Propagandan hade budskapet att judarna
ansvarade för både kapitalism och kommunism
med ord som ”internationell finansjudendom”
och ”judebolsjevism”.

Adolf Hitler och andra nazistiska ledare påstod
att andra världskriget var ett krig
mot en internationell judisk konspiration.
Den påstods ha makten
i Storbritannien, USA och Sovjetunionen.
Kriget var alltså enligt nazistisk propaganda
judarnas fel.
Judarna blev därför ett prioriterat mål
för nazisterna i kriget
och dessa fördomar bidrog till Förintelsen.

Bilden visar Storbritanniens, USA:s och Sovjetunionens flaggor. Bakom flaggorna syns en judisk man, avbildad i enlighet med den antisemitiska karikatyrens kännetecken.

Nazistisk propaganda i Tyskland under andra världskriget.
Affischen sprider myten om en judisk världskonspiration.
Den visar en antisemitisk karikatyr av en judisk man.
Budskapet är att judarna styr Storbritannien, USA
och Sovjetunionen.
Bild: United States Holocaust Memorial Museum

Antisemitiska konspirationsteorier idag

Myten om en judisk världskonspiration
har fortsatt att spridas efter andra världskriget.
Den var viktig i propaganda i Sovjetunionen.

Propagandan kallas för ”antisionistisk”.
Sionismen är den judiska nationalistiska rörelsen.
Du kan läsa mer om sionism i kapitel 5.
I sovjetiska böcker och tal påstods
att sionismen är
en internationell judisk och kapitalistisk konspiration
som hotade de socialistiska staterna.
De sa också att sionismen är imperialistisk,
att sionisterna vill ta över hela världen.
Imperialism betyder
att ett land försöker
ta makten över andra länder och folk.

Kommunistiska rörelser i väst
har också använt liknande myter
som argument i sin propaganda.

Bilden visar en bläckfisk vars tentakler sträcker sig runt jorden. Huvudet på bläckfisken är en antisemitisk karikatyr av en jude, som här även framställs som kapitalist.

Antisemitisk propaganda i en sovjetisk tidning 1972.

Mellanöstern

Myten om en judisk världskonspiration
blev också del av antisemitismen
i Mellanöstern och Nordafrika.

Ledare i olika länder
och nationalistiska och islamistiska rörelser
har använt och använder fortfarande myten
för att förklara varför staten Israel bildades.
Myten får förklara allt dåligt i samhället
så att människorna inte klagar på
fattigdom och förtryck i det egna landet.

Vanliga myter är också
att judar kontrollerar USA
och att judarna vill försvaga islam.

Bilden visar omslaget till den syriska utgåvan av

Sions vises protokoll” i en version från Syrien år 2005.
Bild: United States Holocaust Memorial Museum

Extremhögern

Myten om en judisk världskonspiration
är mycket viktig i nazistiska
och andra högerextrema rörelser
i Sverige, Europa och i USA.
De sprider lögner om att judar kontrollerar medier,
ekonomin och politik.
De säger också att ”sionisterna” har ockuperat väst.
Allt som är fel eller hotar världen
är den judiska konspirationens fel
enligt de högerextrema rörelserna.
De påstår att judar
ansvarar för globalisering,
invandring, mångkulturella samhällen,
feminism, antirasism och rättigheter för HBTQ-personer.

Målet med konspirationen påstås vara
att göra alla ”vita” staters
traditioner och kulturer svaga
så att judar kan ta makten.
Dessa tankar liknar
den propaganda som finns i ”Sion vises protokoll”.

Skärmavbild på antisemitisk tweet med texten: "I decennier har judiska intressen arbetat för Sveriges omvandling från ett idealsamhälle till en kaotisk mångkultur."

Myten om en judisk världskonspiration
är en mycket viktig del i nazistiska
och andra högerextrema rörelser.
Denna tweet säger
att invandring är en judisk konspiration.
Den påstår att judar har gjort Sverige till ”en kaotisk mångkultur”.

Högerextrema texter använder ibland ordet ”judar”.
Men de använder också ord som:

 • sionister
 • globalister
 • kulturmarxister
 • Rothschild

Orden är kodord för judar och” judiska konspirationer”
i antisemitisk propaganda. Men de kan också betyda
andra saker i andra sammanhang
Du kan läsa mer om antisemitiska kodord i kapitel 5.

Även på 2010-talet har viktiga nationalistiska politiker och partier
i vissa länder i Centraleuropa och Östeuropa
spridit myter om att invandring och mångkultur
är en judisk konspiration.

Förnekandet av Förintelsen

Propaganda som säger att Förintelsen inte har hänt
är vanlig bland högerextrema rörelser.
Den typen av propaganda finns också
på flera håll i Mellanöstern
och har bland annat spridits av Irans regering.

Budskapet är att Förintelsen är en lögn
som judar har hittat på för att tjäna pengar
och för att få stöd för landet Israel.
Propagandan använder
myten om en judisk världskonspiration
och fördomar om att judar är giriga.

Skärmavbild på antisemitisk kommentar på Twitter:

Propaganda om att Förintelsen är en lögn
finns på sociala medier.
Tankarna kommer från
myten om en judisk världskonspiration.

Andra antisemitiska konspirationsteorier

Det finns olika konspirationsteorier om terrorattacken
mot World Trade Center och Pentagon i USA
den 11 september 2001.
De tror inte på de undersökningar och bevis
som visar att al-Qaida ansvarade för attacken.
Al-Qaida är en extrem islamistisk terrorgrupp.

En del teorier säger att USA gjorde attacken.
Andra säger att Israel eller judar är ansvariga.
Direkt efter terrorattacken spreds lögner på internet
att alla judar som arbetade i World Trade Center
visste om attacken
och därför stannade hemma den dagen.

Medier i Mellanöstern
och högerextrema grupper i USA och Europa
sprider myten att attacken den 11 september 2001
var en judisk eller ”sionistisk” konspiration.
Men myterna finns också
på konspirationsteoretiska sajter.
Sajterna är forum som samlar personer
som tror på olika typer av konspirationsteorier.

Skärmavbild på antisemitisk kommentar på Twitter: "The jews did nine-eleven"

Ett inlägg på sociala medier som sprider
den antisemitiska konspirationsteorin
att judar bär ansvaret för terrorattacken mot USA
den 11 september 2001.

Det finns också konspirationsteorier
som säger att Israel eller judar har skapat
den extrema islamistiska rörelsen ”Islamiska staten”.
Målet sägs vara att splittra muslimska länder
och att sprida en negativ bild av islam.

Andra konspirationsteorier säger
att judar eller ”Rothschild”
kontrollerar USA:s Federal Reserve
och flera andra länders centralbanker.
Rothschild är namnet på en judisk familj
som startade banker på 1700-talet.

Ända sedan 1800-talet har ordet Rothschild
varit ett kodord i antisemitiska budskap om myten
om en internationell judisk konspiration
och att judar har makt över ekonomin i världen.
Du kan läsa mer om kodordet Rothschild i kapitel 5.

Alla dessa myter är i den antisemitiska propagandan
delar av en påstådd stor konspiration
som förklarar alla problem, kriser och konflikter i världen.

Skärmavbild på antisemitisk tweet med texten: "Judar Illuminati styr världen genom "osynlig regering" som kontrollerar banker, media, osv. All det är judisk plan sedan 6000 år tillbaka."

Konspirationsteorier
om att judar planerar att ta makten i världen sprids i sociala medier.
Myten om en judisk världskonspiration
är en mycket viktig del i antisemitisk propaganda.
Kan du ge exempel på
hur myten fortfarande finns idag?